İçeriğe atla

Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Seçeneği.

SaaTTino Blog

Saat Nasıl İcat Edildi? İlk Saatten Günümüze Saatler Nelerdir?

tarafından SaaTTino 26 Apr 2024

Saatler, modern uygarlık tarihi boyunca insanlarla birlikte gelişen cihazlardır. Güneş saatlerinden atom saatlerine, kum saatlerinden dijital saatlere kadar yaygın bir gelişim süreci yaşayan saatler, zamanı asla yanlış göstermez! Peki, hayatımızın her anında bizimle olan ve zamanı kontrol etmemizi sağlayan saat nasıl icat edildi?

Saat Nedir?

"Saat”, kelime anlamı ile "gün ölçüsü”dür. "Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası” olarak tanımlanır. Modern saat sistemi, 60 saniyenin 1 dakika, 60 dakikanın 1 saat olduğu 60 tabanlı zaman sistemi kullanmaktadır.

Saatlerin Gelişimi

Saatler, zamanı ölçen ve gösteren araçlardır. Binlerce yıldır insanlar çeşitli şekillerde zaman ölçtü. Bazıları güneş saatleriyle güneşin hareketlerini takip etti. Bazıları su saati bazıları mum saati bazıları da kum saati kullandı. Güneş saatleri, insanoğlunun icat ettiği ilk ölçüm cihazıdır. Aslen 6 bin yıl önce Babil'de icat edilen ve Eski Mısır'da daha işlevsel bir hale getirilen güneş saatleri, zamanla analog saat haline geldi. Analog saatler yıllardır kullanılıyor.

İlk mekanik saatler, 14. yüzyılın başlarında Avrupa'da icat edildi. Mekanik saatler, 1656 yılında sarkaçlı saat icat edilinceye kadar standart zaman cihazıydı. Günümüzün modern zaman işleyişini bir araya getiren birçok bileşen vardır. Bu bileşenlerin evrimine ve onları geliştirmeye yardım eden kültürlere göz atalım:

Güneş Saatleri ve Dikilitaşlar

M.Ö. 3500’lü yıllarda yapılan Eski Mısır dikilitaşları, en eski gölge saatleri olarak bilinir. Bilinen en eski güneş saati, M.Ö. 1.500’lü yıllara kadar uzanır. Güneş saatlerinin kökeni, günlerin parçalarını ölçmek için kullanılan ilk cihazlar olan gölge saatleridir.

Yunan Su Saatleri

Çalar saatin erken prototipi olan su saatleri, M.Ö. 250’li yıllarda Eski Yunanlılar tarafından icat edildi. Yunanlılar, yükselen suların mekanik bir kuşa çarpması sonucu bir düdüğü tetikleyerek zamanı ölçen ve "clepsydra” adı verilen bir su saati icat etti. Clepsydra, güneş saatlerinden daha faydalıydı. Bu saatler iç mekanlarda, gece ve gökyüzünün bulutlu olduğu zamanlarda kullanılırdı.

Mum Saatleri

Mum saatleri "ateş saati” olarak da bilir. M.S. 520'li yıllarda Çinli bir şairin şiirinde bahsedilen mum saati, Japonya'da 10. yüzyılın başlarına kadar zamanı ölçmek için kullanılmıştır. Mum saatleri, geceleri zamanı belirleme aracıydı.

Kum Saati

Kum saati; güvenilir, yeniden kullanılabilir, zamanı makul derecede doğru gösteren ilk zaman ölçüm cihazlarıdır. Kum saati, esas olarak 15. yüzyıldan itibaren denizde zamanı öğrenmek için kullanıldı. Bir kum saati, dikey olarak birbirine bağlanan iki cam ampulden oluşur. Ampullerin içindeki kum, üst ampulden alt ampule dolar. Kum saati günümüzde bazı sektörlerde hala kullanılıyor.

Manastır Saatleri ve Saat Kuleleri

Ortaçağ Avrupa’sında Hıristiyan rahipler, en iyi saat ustalarıydı. İlk kaydedilen saat, 996 yılında Papa II. Sylvester tarafından yapıldı. Çok daha sofistike saatler ve kilise saat kuleleri daha sonraki keşişler tarafından yapıldı. 14. yüzyılda Glastonbury'de keşiş olan Peter Lightfoot, günümüze kadar ulaşan en eski saatlerden birini icat etti. Bu saat Londra Bilim Müzesi'nde kullanılmaktadır.

Kol Saati

İlk taşınabilir kronometre, 1504 yılında Almanya Nuremberg’de Peter Henlein tarafından icat edildi. Bileğine saat takan ilk kişi, Fransız matematikçi ve filozof Blaise Pascal (1623-1662) idi. Pascal, bir parça ip ile cep saatini bileğine taktı.

Yelkovan

1577 yılında, Jost Burgi dakika yelkovanını icat etti. Burgi'nin buluşu, yıldızları incelemek için doğru bir saate ihtiyaç duyan astronom Tycho Brahe için icat edilen bir saatin parçasıydı.

Sarkaçlı Saat

Sarkaçlı saat, 1656 yılında Christian Huygens tarafından icat edildi. Bu saat, zamanı daha doğru tespit ediyordu.

Mekanik Çalar Saat

İlk mekanik çalar saat, 1787 yılında New Hampshire Concord'da Amerikalı Levi Hutchins tarafından icat edildi. 1876 yılında herhangi bir zaman için ayarlanabilen mekanik kurmalı çalar saat, Seth E. Thomas tarafından patentlendi.

Standart Zaman

Sir Sanford Fleming, 1878 yılında standart zamanı icat etti. Standart zaman, coğrafi bir alandaki saatlerin tek bir zaman standardına senkronize edilmesidir. Hava tahminleri ve tren yolculuğunda duyulan ihtiyacından doğdu. 20. yüzyılda coğrafi bölgeler eşit olarak zaman dilimlerine ayrıldı.

Kuvars Saati

Bir telekomünikasyon mühendisi olan Kanadalı Warren Marrison, 1927 yılında Bell Telephone Laboratories’de güvenilir frekans standartları araştırıyordu. Bu çalışma sırasında bir elektrik devresinde bir kuvars kristalinin düzenli titreşimlerine dayanan ve son derece hassas bir saat olan ilk kuvars saati geliştirdi.

İlk Alarmlı Saat: Big Ben

Westclox Clock şirketi, 1908 yılında Londra'da "Big Ben” alarmlı saat için patent yayımladı. Bu saatin göze çarpan özelliği, iç kılıfı tamamen saran ve kasanın ayrılmaz bir parçası olan zil çanağıdır. Zil sesi yüksek bir alarm veriyordu.

Akülü Saat

Warren Clock şirketi, 1912 yılında bataryalarla çalışan yeni bir saat tipi üretti.

Kendinden Sargılı Saat

İsviçreli mucit John Harwood, 1923 yılında ilk kendinden sargılı saati geliştirdi.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Önceki Gönderi
Sonraki Gönderi

Abone olduğunuz için teşekkürler!

Bu e-posta zaten kayıtlı!

Görünümü satın al

Seçenekleri Seç

Saattino Accessories Watches
Abonemiz olarak güncel duyuru ve kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.
Seçeneği Düzenle
Sorularınız mı var?
Back In Stock Notification
Şartlar & Koşullar
Gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz: Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu: Alışveriş sitemizin müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) kapsamında "veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin alışveriş sitemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir. 3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları: Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Alışveriş sitemiz tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. 2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veriler; Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme, Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metnin’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir. Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. 4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı: Müşterilere ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir. Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Alışveriş Sitemiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Alışveriş Sitemiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Alışveriş Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları: Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri Alışveriş Sitemiz Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Alışveriş sitemiz söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.
this is just a warning
Giriş Yap
Alışveriş Sepeti
0 öğeler
0%